Kvalitet og certificeringer

Kvalitet hos Aage Jørgensen VVS A/S udmøntes i ”Best Practice”

 

Kompetent virksomhed

Vi er i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 samt i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1674 af 14. decmber 2009, godkendt til at udføre VVS samt installationer og service indenfor gas.

 

Kvalitetspolitik

Vi fokuserer på kvalitet og kvalitetssikring, for at nå vores målsætning om at give dig det produkt du har bestilt, i den rette kvalitet og til rette tid.

 

 Den målsætning søger vi at opnå gennem:

  • At forstærke kvalitetsbevidstheden i alle led i organisationen. Det opnår vi gennem en systematisk behandling af de aktiviteter, der er knyttet til det enkelte led i organisationen og til den enkelte medarbejder.
  • At gøre kvalitetssikringen af de enkelte aktiviteter konkret lige fra tilrettelæggelsen af en opgave til udførelsen.

Vi vil til enhver tid sikre, at kvalitetspolitikken er kendt og efterleves. Derudover vil vi sikre at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til at overholde kvalitetspolitikken, og at der sker intern revision af kvalitetssikringen med faste intervaller.

 

Kvalitetssystem og udvikling

Vores kvalitetssystem er et værktøj, der udvikler sig i takt med, at vi udvikler virksomheden. Det er din sikkerhed for, at vi lytter til dig og følger opmærksomt med i samarbejdet. Det kunne jo være, at vi undervejs i en proces opdager en mulighed for at forbedre vores arbejdsgange, der er til gavn for både dig og os.

 

KvalitetsstyringsSystem

Grønt arbejdsmiljø

Danmarks Gasmaterial Prøvning