da
de

Bæredygtighed | Aage Jørgensen VVS

Bæredygtighed i vores arbejde

Vi har stor fokus på bæredygtighed og hvordan vi som virksomhed kan gøre en forskel for at vi også kan betræde jorden i mange år fremad.

Vi arbejder med socialt ansvarlighed og har fokus på grønomstilling.
Vores interne arbejdsgange samt eksterne forhold til både leverandører, kunder og lokalsamfundet.

FN’s Verdens mål for en bæredygtig udvikling

Vi vil gerne bidrage til at fremme den bæredygtige udvikling, gennem dette har vi fremhævet 3 mål – Energi, Bæredygtige byer og lokalsamfund og Ansvarligt forbrug og produktion.