da
de

Garanti for VVS-arbejde | Aage Jørgensen VVS

Landsdækkende garanti for VVS-arbejder

Som medlem af Tekniq Arbejdsgiverne giver vi vores kunder en sikkerhed for garanti for det arbejde vi udfører.

Naturligvis ønsker vi som altid en god dialog med dig som kunde, hvis der skulle være noget vi er uneig om.

Såfremt de skulle blive nødvendigt så har Tekniq Arbejdsgiverene etableret Ankenævnet for tekniske installationer. Denne er stiftet i 2006 i samarbejde mellem Tekniq Arbejdsgiverne, Forbrugerrådet, Tænk samt paracelhusenes landsforening. Med det formål at medvirke til nem og effektiv løsning af uoverensstemmelser mellem forbrugerne og bygningssmede, el- og vvs- installatører.

Garantiordningen har til formål at sikre, at private forbrugere der får medhold i en sag ved Ankenævnet for tekniske installationer, får kendelse opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde kendelsen.

Garanti ordningen gælder kun arbejde der er udført af medlemmer af Teknik Arbejdsgiverne

Garantiordningen dækker udgifter op til 150.000 kr. inkl. moms

Private forbrugere kan klage over VVS arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

En klage kan indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvenjen forgæves, har været forelagt for VVS Installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time og materiale priser.