Ventilation og ventilationsanlæg

Vi mennesker tilbringer op mod 90% af vores tid indendøre. Et godt indeklima er derfor af største betydning. Vi skal ventilere vores boliger dels for at fjerne affaldsprodukter i form af lugt og fugt, og dels for at fjerne afdampning fra bygningsmaterialer.

Derfor skal ventilation i henhold til bygningsreglementet overholde en række minimumskrav. Vi er specialister på området og råder over avanceret måleudstyr, der sikrer at alle anlæg indreguleres efter gældende love og standarder.

Kontakt os i dag, og hør om mulighederne for boligventilation.

 

Vi står klar til at hjælpe dig:

Eksempler på udførte opgaver:

Ventilationsanlæg