Gasservice & Naturgas

Du får mest ud af naturgas, når dit fyr fungerer optimalt. Ved at tegne en serviceaftale på gasservice plejer du dit fyr løbende og sørger for, at eventuelle tekniske problemer og forkerte indstillinger hurtigt kan afhjælpes – inden det bliver for dyrt.

På den måde kan du med gasservice hos AAJ spare penge og samtidig have en tryg varmeløsning døgnet rundt.

 

Ørsted Serviceordning

Vi er tilsluttet Ørsted Serviceordning og kan derfor tilbyde forskellige serviceordninger, så som:

  • En basisordning, der udelukkende dækker et hovedeftersyn i aftaleperioden.
  • En standardordning, der dækker et hovedeftersyn og udkald ved driftsstop i aftaleperioden.

Tag os med på råd, når der skal vælges fyr eller tegnes serviceordning.

 

Pris på gasservice

Du kan få en pris på gasservice, hvis du kontakter os på mail eller telefon. Vi vil blandt andet gerne vide hvilken model af fyr du har og skal have lavet service på.

 

Er gasservice på gasfyr lovpligtigt?

Det er lovpligtigt at få foretaget eftersyn af gasfyr. Gasfyr service skal ske efter fabrikantens anvisninger, og derfor er det lidt forskelligt, hvor ofte det er nødvendigt fra én model til en anden.

Der er forskellige serviceaftaler gas, som du kan benytte dig af, der gør det billigere, og som tilbyder dig at kontakte og tilkalde hjælp efter behov. Det er ofte en fordel at benytte sig af denne type gas service, da der er penge at spare i det lange løb.

 

Kan man lave gasservice selv?

Vi kan bestemt ikke anbefale, at du selv servicerer dit gasfyr. Vi anbefaler selvfølgelig på det kraftigste, at det bliver udført af uddannede og professionelle fagpersoner – og det er vi.

Du er som ejer af et gasfyr ansvarlig for en korrekt drift og service. Et defekt gasfyr kan få slemme konsekvenser, så sørg for et korrekt udført gasservice af en autoriseret VVS’er.

 

Hvor lang tid tager et gasservice?

Den tid, et eftersyn af gasfyr tager, afhænger lidt af, hvor meget din gasservice inkluderer. Nogle kommer bare og tjekker, at alt er, som det skal være, mens andre tilbyder en mere grundig gennemgang, hvor de både renser og kontrollerer efter fabrikantens anbefalinger, vurderer fyrets tilstand, kontrollerer og justerer varmestyringen og så videre.

Ofte vil din gasservice afhænge af, hvor meget du betaler for servicen, og om du har tilmeldt dig en aftale fremfor blot at benytte dig af engangstilbud. 

 

Serviceintervaller af gasfyr

Du skal også huske, at der er bestemte intervaller hvor et gasfyr skal serviceres. Det er oplyst af producenten af gasfyret. Derfor giver det endnu mere mening, at tegne en serviceaftale, så du altid har styr på dine services og tjek af fyret.

 

Hvad får man typisk lavet ved gasservice?

Når du får lavet et gasservice, så er det typiske vi gennemgår fyret blandt andet for utætheder, dårlig forbrænding og flere andre ting. Ring til os, hvis du gerne vil høre mere om hvad et gasservice og en serviceaftale indebærer.

Hvordan vedligeholdes et gasfyr?

Du kan ikke som sådan selv vedligeholde dit fyr på andre måder end ved at sørge for, at du får foretaget det lovpligtige eftersyn. Du kan dog holde øje med, at det fungerer optimalt ved for eksempel at notere dit forbrug. Aflæs måleren hver måned og skriv det ind i det skema, du fik med fra selskabet. Det vil afsløre, hvis gasfyret ikke virker efter hensigten.

Derudover bør du være opmærksom på, om gasfyret lyder anderledes. Det kan både være i form af mere larm eller en anderledes lyd. Er der mere fugt i rummet, hvor fyret er installeret, så er det også et tegn på, at du skal have en servicetekniker ud.

Sidst kan du med fordel tjekke vandtrykket jævnligt. Det skal ligge på 1-2 bar og efterfyldes, hvis det er for lavt.

 

Hvad er reglerne for eftersyn og vedligehold af et gasfyr?

Der er en lang række gasfyr regler for eftersyn og vedligehold, som du skal være opmærksom på, hvis du har et i din bolig. Du finder gasfyr regler i bekendtgørelsen om sikkerhed for gasinstallationer.

Som hovedregel kan du dog regne med, at dit fyr skal efterses hvert 2. år. Det er de kondenserende typer med lukket forbrænding, der er flest af rundt om i de danske hjem. 

Hvis fyret derimod er ikke-kondenserende, vil det typisk skulle efterses hvert tredje år.

 

Er der forskel på eftersyn af et gasfyr og et naturgasfyr?

Eftersynet på et gasfyr og et fyr, der kører på naturgas, er meget lig hinanden, men selvfølgelig vil det ikke være de helt samme ting, der bliver undersøgt og vurderet.

Derudover har et naturgasfyr typisk ikke helt så stort et behov for eftersyn som et oliefyr. Derfor vil der være lidt penge at spare, hvis du har valgt naturgasfyret fremfor andre typer. Det er dog kun en tommelfingerregel, og der er forskel fra fyr til fyr.