Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har sammen med Teknologisk Institut etableret en landsdækkende, kvalitetssikrende serviceordning for fjernvarme under navnet “Fjernvarmens Serviceordning”.

Ordningen indeholder en række overordnede tekniske krav og specifikationer til arbejdet med fjernvarme. Blandt andet kan arbejdet kun udføres af servicemontører med særlig ekspertise indenfor fjernvarme. Arbejdet omfatter et hovedeftersyn (ca. hvert 6. år) med en nøje gennemgang af alle installationer samt et servicetjek (ca. hvert 2. år) på fjernvarmeanlæggets driftstilstand og funktion.

Vi er godkendt til at udføre service under ordningen og tilbyder en servicepakke, hvor generel energirådgivning naturligvis er inkluderet.

Kontakt os og få et fjernvarmetjek på dit anlæg.

 

Hvad betyder fjernvarme?

Vi lever i en verden, hvor det helt store fokus ligger på miljøet, og hvordan vi får varme og energi ud til vores hjem på en miljøvenlig måde. Én af metoderne til dette er fjernvarme.

Fjernvarme benyttes i 63% af de danske husstande. Det ses i form af varme i radiatorerne og som varmt vand i vandhanerne. 

Varmen bliver produceret via ét stort lokalt eller regionalt system, hvor vandet cirkulerer. Det varme vand sendes fra varmeværket ud til de forskellige forbrugere, og det afkølede vand sendes retur til varmeværket, for igen at blive varmet op.

Fjernvarme er en billig og stabil måde at producere varme på, og det er en god løsning til at beskytte vores klima og miljø, da der er minimalt spild af både vand og varme.

 

Hvor stammer varmeenergien fra?

Varmeenergien kan være lavet af en lang række forskellige ting. Det er eksempelvis gennem afbrænding af affald, flis, halm, vind, solvarme, geotermi, naturgas, olie, kul, overskudsvarme fra industri og meget andet.

 

Hvad kører fjernvarme på?

Fjernvarme kan køre på mange forskellige ting. Det er et transmissionssystem, der kan kobles sammen med forskellige former for varmeproduktion. Det udnytter varmen fra forskellige metoder til at varme vand op, der efterfølgende kan sendes ud til forbrugernes vandhaner og radiatorer.

 

Er fjernvarme miljøvenligt?

Der findes miljøvenlig fjernvarme, som du kan benytte dig af i din husstand. 72% af varmen er nemlig produceret med vedvarende energi i form af enten sol, vind, biomasse, biogas eller geotermi.

Der går desuden hverken vand eller varme til spilde, når du benytter dig af dette system, som i bund og grund bygger på et genanvendelseskoncept.

Derudover benyttes også spildvarme fra for eksempel fremstillingen af cement eller nedsmeltningen af stål til at varme vandet op i anlæggene, hvilket er en miljøvenlig løsning.

 

Hvem har fjernvarme?

Det er helt almindelige husstande, der kan være koblet til fjernvarmeanlæg. Over 1.812.300 danske husstande forsynes i dag med denne energiform, og det svarer til ca. 63% af alle danske husstande og ca. 3,8 millioner mennesker bare i Danmark alene.

Hvis du endnu ikke er skiftet til den energiform i hjemmet, kan du kontakte din lokale varmeforsyning og forhøre dig om dine muligheder.

Fjernvarmenettet er i forvejen utroligt stort, og det bliver løbende udvidet. Derfor er der altså stor sandsynlighed for, at det også er en mulighed for dig.

 

Kan man selv bestemme, om man vil have fjernvarme?

Du kan mere eller mindre selv bestemme, om du vil have fjernvarme. Der er nogle logistiske ting, der skal gå op, og derfor skal du kontakte din lokale varmeforsyning, hvis du er interesseret i løsningen.

Dog skal du selv betale for at få rørene lagt ind. Det er et projekt, der vil koste omkring 10.000 kroner, men afhængig af hvordan du betaler for varme nu, kan det være alle pengene værd – mange betragter det som en investering.

 

Kan alle få fjernvarme?

Hvis du bor udenfor et byområde, i en mindre by eller i et område, hvor der er for stor afstand mellem husene, vil det være for omkostningsrigt at levere fjernvarme til dit hjem.

Det er dog noget, som du bør kontakte dit lokale varmeselskab og forhøre dig om, hvis du er interesseret i løsningen.

 

De tekniske krav, der er til arbejdet med fjernvarme

Der er en række fjernvarme tekniske krav til arbejdet, som du med fordel kan læse nærmere om, inden du får det etableret. På den måde kan du sikre dig, at alting går efter reglerne.

Du kan finde tekniske bestemmelser på nettet fra de enkelte selskaber.

Er du i tvivl? Kontakt gerne din lokale VVS og blikkenslager i Vojens og Haderslev omegn.