Fjernvarme

Dansk Fjernvarme har sammen med Teknologisk Institut etableret en landsdækkende, kvalitetssikrende serviceordning for fjernvarme under navnet “Fjernvarmens Serviceordning”.

Ordningen indeholder en række overordnede tekniske krav og specifikationer til arbejdet med fjernvarme. Blandt andet kan arbejdet kun udføres af servicemontører med særlig ekspertise indenfor fjernvarme. Arbejdet omfatter et hovedeftersyn (ca. hvert 6. år) med en nøje gennemgang af alle installationer samt et servicetjek (ca. hvert 2. år) på fjernvarmeanlæggets driftstilstand og funktion.

Vi er godkendt til at udføre service under ordningen og tilbyder en servicepakke, hvor generel energirådgivning naturligvis er inkluderet.

Kontakt os og få et fjernvarmetjek på dit anlæg.